Privacyverklaring

Autorijschool PVE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Autorijschool PVE
Rob Pappot
Schönbergweg 57
1323 GT Almere

Tel: +31627040417

Autorijschool PVE verwerkt de persoonsgegevens van haar leerlingen en/of ouders/verzorgers, doordat zij gebruik (laten) maken van onze dienst (het geven van rijlessen) en/of omdat deze zelf door haar leerlingen en/of ouders/verzorgers worden verstrekt. De gegevens die wij verwerken betreffen de NAW gegevens, tel.no. en e-mailadres(sen) van onze leerlingen en/of hun ouders/verzorgers. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardig belang of het uitvoeren van een overeenkomst.

De gegevens worden gedurende de opleiding van de leerling door ons bewaard. Bij beëindiging van de praktijkopleiding voor het rijbewijs B, of van het samenwerkingsverband, worden alle eerder genoemde gegevens door ons verwijderd.

De leerling en/of hun ouders/verzorgers behouden het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.