Het theorie-examen bestaat vanaf 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

Je moet 12 vragen goed hebben (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning; en als je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht, dan ben je geslaagd.

Het examen duurt ongeveer een uur. Wanneer je slaagt krijg je het theoriecertificaat direct mee. Mocht je zakken dan krijg je een uitslagformulier mee met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord.

Bij deelname aan het theorie-examen moet je een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs meenemen.

Het theorie examen voor het autorijbewijs heeft een onderdeel gevaarherkenning