Het CBR praktijkexamen

Voordat het praktijkexamen begint zal de examinator een aantal zaken met je doornemen. De belangrijkste zijn;

Tijdens de rit wordt er van jou zelfstandig rijgedrag verwacht. Dit houdt onder andere in dat:

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt in totaal 55 minuten. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn.

Direct na afloop hoor je de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register.

Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier (uitleg formulier) met deze punten kunnen wij achteraf voor je uitdraaien en bespreken.

Vanaf 1 september 2011 moet elke examenauto beschikken over navigatieapparatuur. Het rijden met navigatiesysteem kan dan door de examinator worden gekozen als een van de vaste opties van het onderdeel zelfstandig route rijden in het praktijkexamen B.

Tijdens de rijlessen bij PVE wordt je geleerd hoe je met navigatieapparatuur je route kunt bepalen!