PVE staat voor "Pappot VerkeersEducatie", en vormt de gedachten achter onze rijlessen. Niet alleen praktische zaken maar ook onderwerpen als verkeersinzicht, veiligheid en het "Nieuwe Rijden" maken een wezenlijk onderdeel uit van onze opleidingen!

Rij-instructeur Rob Pappot is opgeleid volgens de nieuwste vereisten binnen de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM - juni 2009). Wij weten wat er van jou als beginnend bestuurder wordt verwacht! Zowel tijdens als na je opleiding!

Onze lessen worden aangeboden in de regio's Flevoland en het Gooi. Hieronder vallen:

Autorijschool PVE - Rijden met inzicht!