Nieuwe auto's, een nieuwe rijstijl!

De afgelopen 10 tot 15 jaar is de vormgeving van personenauto's onder invloed van windtunnels, veiligheidseisen en modetrends opvallend veranderd. Ook onder de motorkap hebben, onzichtbaar voor veel automobilisten grote veranderingen plaatsgevonden; brandstofinjectie, motormanagementsystemen, verbeterde smeermiddelen en brandstoffen en meer vermogen bij lagere toerentallen.

Al deze veranderingen vragen van de automobilist een aangepast rijstijl. De auto is dus "slimmer" geworden, maar in de praktijk blijven de meeste automobilisten rijden op een manier zoals zij dat 10, 25 jaar geleden hebben geleerd.

Deze rijstijl was bedoeld voor auto's met een andere motortechniek en is dus niet meer van deze tijd. De rijstijl van Het Nieuwe Rijden maakt optimaal gebruik van de voordelen die een moderne motor te bieden heeft. Het Nieuwe Rijden is daarom een plezierige en comfortabele rijstijl.

Bovendien is het veiliger en bespaar je brandstof!

De uitgangspunten van "Het nieuwe Rijden" zijn: vlot, veilig, comfortabel en energiebewust autorijden. Als leerling bij Autorijschool PVE leer je hoe je hier aan kunt voldoen.

Met Autorijschool PVE bewust onderweg!

Workshop Het Nieuwe Rijden

U hebt een nieuwe auto? Of, een auto jonger dan 2002? U rijdt met deze auto , zoals u lang geleden hebt geleerd? Dan rijdt u waarschijnlijk niet veel zuiniger dan in uw vorige auto! Wilt u leren rijden volgens "Het Nieuwe rijden" en kostenbesparend rijden? Vraag onze workshop "Het Nieuwe Rijden" aan.

In 2 uur leert u op een optimaal gebruik te maken van de voordelen van uw auto met Het Nieuwe Rijden! U wordt thuis opgehaald en maakt gebruik van onze lesauto. Tijdens de rit leert u opnieuw het op- en terugschakelen en alle andere zaken die er toe bijdragen om met uw auto zo zuinig mogelijk te rijden!

Voor deze workshop betaald u slechts € 80,00. Wilt u onderweg ook nog weer even een bijzondere verrichting (parkeren e.d.) dan doen we dat er gewoon bij!

Download hier 12 rijstijltips voor het nieuwe rijden (pdf)