2toDrive - Begeleid rijden

Op 11 november 2016 werd aangekondigd dat , tot deze datum "de proef" 2toDrive, nu in de wet wordt vastgelegd. Binnen 2toDrive kunnen 17-jarigen hun rijbewijs halen. De ministerraad heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op basis van de positieve ervaring van het project 2toDrive. Nederland sluit hiermee aan op landen als Duitsland, Frankrijk en Zweden, waar jonge automobilisten ook onder begeleiding de weg op mogen.

Het initiatief 2toDrive werd in november 2011 ingevoerd als een tijdelijke regeling. Het besluit van de ministerraad om de regeling nu vast te leggen in de wet, komt niet als een verrassing. Verschillende partijen zoals de brancheverenigingen, het CBR en SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) hebben zich eerder al positief uitgelaten over 2toDrive.

Bij 2toDrive kunnen jongeren al rijlessen nemen wanneer ze 16,5 jaar oud zijn. Vanaf hun zeventiende verjaardag kunnen ze een praktijkexamen afleggen. Tot hun achttiende kunnen ze samen met een begeleider, binnen Nederland, autorijden.

"Met de regeling voor begeleid rijden is het rijbewijs halen niet de eindstreep, maar juist het begin van een leertraject. Door een jaar lang onder begeleiding te rijden, zitten jongeren op hun achttiende ervarener achter het stuur", aldus minister Schultz van Haegen.

Uit een evaluatie van 2toDrive door SWOV bleek dat de deelnemende jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen, alvast veel rijervaring opdoen en zo op een veilige manier leren autorijden voordat ze alleen de weg op gaan.

Begeleiderspas

Als begeleider moet u een begeleiderspas aanvragen bij het RDW, u kunt het aanvraagformulier hier downloaden.